Brug af træ giver klimaer en fremtid

Træ som fornybart materiale i stigende grad bør tages i brug også i større byggerier – også som bærende element og som isoleringsmateriale.

Udgivet: 23. oktober 2015    

I løbet af de næste 15 år skal Norge reducere klimagasudslippene med 40% (sammenlignet med 1990), og inden 2050 er målet at blive et kulstofneutralt samfund med nul udslip.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (Norges Statistik) var udslippet i 1990 på 52 millioner ton og ifølge foreløbige tal for 2014 på 53,8 millioner ton. Fordi træ binder CO2, anses skov og brug af træprodukter som en af løsningerne for at reducere CO2-udslippene.

Klimagasser: Gasser, som påvirker klimaet og bidrager til drivhuseffekten. Karbondioxid (CO2 ) udgør den decideret største andel af klimagasser.

– Træ binder i gennemsnit hele 1,8 kilo CO2 pr. kilo træværk, fortæller Thomas Løkken, som er teknisk chef i Hunton. – Ikke noget andet byggemateriale kan matche dette. Naturligvis skal bygningsværker bygges med beton, stål og lignende, men enkelt forklaret kan der kompenseres for dette ved øget brug af træ. På den måde bliver totalregnskabet neutralt eller positivt, opsummerer Løkken.

Klimafordelene med byggeprodukter af træ

 • Træ binder CO2
 • Fotosyntesen og CO2-binding:
  Kulstof er en del af det naturlige kredsløb. Klorofyl, som er farvestoffet, der giver planter og træer den grønne farve, omdanner COog vand til glukose (druesukker) og ilt. Når træer vokser, optager de CO2 fra luften. Træet bruger kulstoffet som byggestof og binder dette, mens ilten slippes ud igen. Det er altså kulstof, og ikke CO2 , som lagres i træet, men kulstoffet omregnes til CO2 for at demonstrere, hvor meget der lagres. Når et træ har optaget 1 kilo kulstof, har det bundet 3,7 kilo CO2.
 • Når træer rådner eller dør, frigives CO2 ‘et tilbage ud i atmosfæren. Derfor er det en miljøfordel at bruge fældningsmoden skov i blandt andet materialer. Fældning af skov reducerer CO2-udslippet.
 • Træprodukter kan fremstilles med lavt forbrug af fossil energi og høj andel af fornybar energi. Dette giver lavere klimagasudslip i produktionen.
 • Norsk institut for bioøkonomi har rapporteret, at produktion af materialer af træ giver et lavere bidrag til drivhuseffekten end produktion af sammenlignelige byggematerialer.
 • I forhold til styrken er træmaterialerne relativt lette, hvilket giver miljøfordele under transport.
 • Træprodukter har lang levetid (dersom de bliver vedligeholdt), og når levetiden er ovre, kan træet genbruges eller genvindes. Forlænges levetiden ved hjælp af god træbeskyttelse, øges bindingstiden også.
 • Når huset jævnes med jorden, og møbler og andet bliver kasseret, frigøres der CO2. Dette træ kan imidlertid bruges som klimavenlig bioenergi, hvilket igen reducerer behovet for fossilt brændsel.
 • Træprodukter kan erstatte andre mindre bæredygtigt materialer såsom stål, beton, aluminium, gips og mineraluld. Flere af disse afgiver CO2 også i brugsfasen.
Miljø

Træ – en fornybar ressource (Illustration fra Træindustrien)

Fossil energi: Fossilt brændsel og kulbrinteholdige stoffer som naturgas, olie og kul. For få år siden (2011) kom over 80% av verdens energiforbrug fra fossilt brændsel.

Den norske skov binder over halvdelen af det menneskeskabte CO2-udslip i Norge.

Desuden indeholder et almindeligt mindre beboelseshus 14 til 22 kubikmeter træ. I husets levetid binder dette træ 11 til 16 ton CO2. Hvert år bruges der omtrent 3 millioner kubikmeter trælast i Norge, og således bindes der cirka 2,5 millioner ton CO2 i bygninger, møbler og andre træprodukter.

 

Miljøfonden ZERO: – Træ bør bruges mere i byggeri

Miljøfonden ZERO siger, at træ som fornybart materiale i stigende grad bør tages i brug også i større byggerier – også som bærende element og som isoleringsmateriale.

-Det, at Hunton satser på træfiberisolering, er et eksempel på vigtige bidrag til det grønne skifte, oplyser ZERO.

Det grønne skifte: At erstatte fossilt brændsel med fornybart – eller sort kulstof med grønt kulstof.

ZERO mener at mange byggerier kan gå fra at være energidrænende til at være energiproducerende, hvor forholdene lægges til rette – også når materialernes energiregnskab medtages.

– Vores bygninger står for 35% af energibruget i fastlands-Norge, så der er et stort uudnyttet potentiale for energieffektivisering.

Læs mere om ZERO her.

Klimagasudslippene fra bygninger kommer hovedsagelig fra opvarmning. Træfiberisolering binder CO2 og isolerer vældig godt, således at både energibehovet og udslippene reduceres.

Læs mere om Hunton Nativo Træfiberisolering

Kilder:

Miljøstiftelsen ZERO
SSB.no
Norsk Treteknisk Institutt
Regjeringen.no
SNL.no
Miljødirektoratet
NIBIO