Hunton historien

Industrieventyret om Hunton er ikke bare fortællingen om konjunkturfald, talløse brande og skiftende industripolitiske vinde. Det er også historien om en hjørnestensvirksomhed i Gjøvik, som tog verden med storm.

Som de fleste industrihistorier begynder også vores med en elv. I 1889 ønskede
grosserer Lars Amundsen Enger at benytte den lokale Hunnselva og dens
vandfald til produktion – og dermed opstod navnet Hunton Brug. Fabrikken
producerede i starten træpap baseret på egenproduceret træmasse. Målet var
allerede dengang klart og tydeligt: at producere markedets bedste produkter for
byggeri og anlæg.

Det var gode år med stor vækst frem til begyndelsen af 1900-tallet. Men den
økonomiske depression nåede efterhånden også til Gjøvik, og produktionen af
træpap var ikke længere lønsom nok. Men viljen til fortsat industriel produktion
var stor, og byens legendariske ordfører, Niels Ødegaard, skabte grundlaget for,
at der igen kom fart over byens mange virksomheder – deriblandt Hunton.

"Som de fleste industrihistorier begynder også vores med en elv".

PLADEN, SOM FORANDREDE ALT.

Den internationale depression i 1920’erne standsede produktionen, og fabrikken
blev lagt i ruiner af en brand i 1937. Der var ingen, som troede på, at Hunton ville starte op igen, men Niels Ødegaard fik rejst kapital nok til en splinterny fabrik. Det blev gode år frem til begyndelsen af 60’erne.

Introduktionen af nye pladeprodukter, eksempelvis spån-og gipsplader, medførte stigende pres på træfiberplader til indendørs brug. Der måtte udvikles produkter med nye anvendelsesområder, og Asfalt Vindtæt blev lanceret i 1969.

BRÆNDENDE HJERTER OG HJERTER I BRAND.

Der hærgede også brande i 1950’erne og 1960’erne, og fabrikken blev forsøgt nedlagt
i 1970’erne og sidst i 1996/97. Man kan roligt sige, at vi arbejder i en virksomhed, som
gang på gang er faldet og har rejst sig igen. Snublede og faldt igen. Og i 1991 blev vi
liggende, og Hunton var konkurs. Igen. Der var mange, som havde mistet roen på, at
Hunton kunne rejse sig, og det kom faktisk så vidt, at kommunen fjernede
fabrikken fra de nye kort over kommunen.

Men fagforeningen, nye ejere og lokalbefolkningen nægtede at give op. Og efter at
have arbejdet intenst og målrettet, blandt andet imod et sidste forsøg på nedlæggelse,
rejste Hunton sig på ny med fornyet livskraft. I den forbindelse blev hele produktionen samlet i Gjøvik, og i midten af 2000’erne fremstod vi endelig – mod alle odds – som en moderne virksomhed med et trygt økonomisk grundlag. Der var også foretaget vigtig forbedringer på fabrikken, dels for at forbedre produktiviteten og dels for at gøre den mere brandsikker.

"Vindtæt - Pladen, som forandrede alt".

EN NY KURS. EN NY ÆRA.

I 125 år har vi leveret markedets bedste træfiberprodukter til byggeri og anlæg, og
vi tror, at grunden til det er enkel. I mødet med modgang og konjunkturfald har vi hele
tiden været tvunget til at tænke nyt og tilpasse vores produkter. Vi har desuden haft et godt og langsigtet ejerskab gennem Mowinckel, Treschow og senere Jebsen-familien, som ikke bare har sikret os fremgang – men også stabilitet.

Det var med daværende markedsdirektør Arne Jebsen i spidsen, at vi bestemte os for at afslutte det lange salgs- og distributionssamarbejde med Byggma. Dette gjorde det muligt at etablere egen salgsafdeling. Den sikrede os direkte kontakt med kunderne samt muligheden for at udføre egen produktudvikling og lytte mere til vores kunder. Dette resultererede til sammen i et solidt økonomisk løft for Hunton.

En af vores største og vigtigste omstillinger blev gennemført i 2012, da vi gik fra at producere enkeltprodukter til at sælge komplette byggesystemer. Dette handlede ikke om at ændre selve produktionen, men snarere tankegangen vedrørende virksomheden
og de ansatte.

FOLKENE PÅ GULVET.

Er det én ting, de årelange kampe og vellykkede redningsaktioner har gjort, så er det at væve virksomheden, de ansatte og Gjøvik tættere sammen. Hunton er virksomheden, som nægter at dø, hvilket i høj grad skyldes ledelsens og de ansattes brændende engagement.

I de senere år har vi satset tungt på kompetenceløft, blandt andet gennem oprettelsen af Hunton-skolen, som alle vores ansatte går igennem. Her gives der en indføring i hele værdikæden fra råvarer, via produktion til kunder og marked. Dette gøres for at sikre en forståelse af, hvordan virksomheden hænger sammen, og for at spille hinanden gode samt styrke slagkraften ud mod markedet.

"Naturen har givet os megen viden. Nu leverer vi den tilbage."

NATUREN HAR GIVET OS MEGEN VIDEN. NU LEVERER VI DEN TILBAGE.

Norden og resten af Europa er for alvor begyndt at opdage vores løsningers unikke evne til at leve i og med vejret. Vi tager de bedste træer og gør dem til de bedste produkter, som fungerer lige godt i det hårde nordiske klima som i dettes direkte modsætning: det varme Mellemøsten.

I dag sælger vi Hunton Veggsystem, Hunton Taksystem og Hunton Gulvsystem som enkle byggesæt, og disse er efterspurgt af både håndværkere og bygmestre. Løsningerne er sammensat af alt fra den vindtætte plade, I-bjælken, som både tåler mere og er lettere at håndtere, til træfiberisolering med helt unikke egenskaber. Vores produkter er enkle, solide, miljøvenlige og naturlige – og det er derfor, vi kan sige, at “Vi gør det enkelt at bygge solidt”.

TROVÆRDIG, TIL STEDE OG FREMTIDSRETTET.

Vi tager ikke let på vores tre værdier. Troværdighed har sin rod i vores lange historie.
Til stede er essentielt for, hvordan vi hver dag producerer naturlige, miljøvenlige og energieffektive løsninger.

Selv om vi er stolte over vores historie, ligger vores fokus på fremtiden. I forskningen
i og udviklingen af næste generations Hunton-løsninger rekrutterer vi derfor eksperter fra hele verden. For vi ved, at viden er den nye maskine. Denne viden deler vi også med myndigheder og andre forskningsmiljøer i fora, hvor morgendagens byggevareindustri formes. I 2014 etablerede vi Hunton-akademiet, hvor vi uddanner bygmestre i vores produkters og systemers unikke egenskaber og fordele.

"Vi kan ikke forudsige fremtiden. Men vi kan være med til at skabe den."

VI KAN IKKE FORUDSIGE FREMTIDEN.
MEN VI KAN VÆRE MED TIL AT SKABE DEN.

Nøjagtig hvordan fremtiden vil se ud, er der ingen, som ved. Men det, vi er helt sikre på, er, at kvaliteterne ved vores unikke løsninger vil blive endnu mere efterspurgte og værdsatte.

Vi producerer naturlige, miljøvenlige og energieffektive materialer, som er gunstige ikke bare i vores klima, men for klimaet. Dette er ikke bare noget, myndighederne regulerer for – men også noget, som den miljøbevidste forbruger søger efter. Vi skal føre an i denne udvikling i årene, som kommer, med stærke internationale partnere og offensive planer.
Vores fremtidige position hviler på det arbejde, vi foretager hver eneste dag. Således som det altid har gjort. Og det er godt, for vores ambitiøse vækstmål er ikke mulige, uden at hver eneste kunde oplever det ægte engagement, vi har for faget og vores løsninger.

Vi kan med stolthed se tilbage på en lang og spændende historie, men heldigvis ligger de mest spændende dele fortsat foran os. For vi er – og vil altid være – hjørnestensbedriften med stor H.