Har du overvejet, at skovens ressourcer er cirkulære – forudsat at du forvalter det fornuftigt? I Norge er skoven stor og voksende. I løbet af de sidste hundrede år er mængden tredoblet. Derfor kan skovhøst og udvinding af træ fra skoven øges inden for bæredygtige rammer.

For at sikre, at skoven drives bæredygtigt, er der etableret en PEFC– mærkning, som er verdens største skovcertificeringssystem. Når noget er PEFC-mærket, kan du være sikker på, at råmaterialet kommer fra bæredygtigt forvaltede skove. Bæredygtigt skovbrug forhindrer skovrydning og ulovlig skovhøst, samtidig med at der tages hensyn til naturen, klimaet og menneskers rettigheder. I Norge er alle skove PEFC-certificerede.

Krav til bæredygtigt skovbrug

De fleste af kravene i den norske PEFC Forest Standard handler om at passe på biodiversiteten, tage hensyn til friluftsliv og sikre regenerering af nye skove. De vigtigste tiltag for at sikre artsdiversitet er afsætning af nøglebiotoper, efterladelse af både livscyklustræer og døde træer, afsætning af randzoner mod vand, vandløb og moser og særlig hensyntagen til fugle. Fremtidens skov skal sikres gennem genplantningsprogrammer, ungskovpleje og opfølgning af unge skovarealer.

Kilde: PEFC Norge

Standarderne i PEFC revideres hvert femte år for at sikre, at de er opdaterede i forhold til ny viden og udvikling. Den norske PEFC Forest Standard har nu været igennem fire revisioner. I den nye skovstandard er kravene til miljø- og friluftsliv skærpet markant.

 

Fra granflis til byggematerialer

Skovens tømmer forarbejdes af savværker til byggematerialer og højkvalitetsprodukter med lang levetid, mens papirmassetræ, restprodukter, affald og sidestrømme bruges i anden industri og til energiproduktion.

Hunton er en af ​​Nordens førende producenter af træbaserede byggematerialer. Byggematerialerne beskytter din bolig mod kulde, vind og lyd, og kan nemt sammensættes i systemer til vægge, gulve og tage, der gør det nemt at bygge fremtidssikret og solidt.

Vores vigtigste råvare er granflis, der kommer fra savværkerne i Norge. 100 % PEFC-certificeret træflis leveres til vores fabrikker, hvor de defibreres til træfibre, som vi laver byggematerialer af – såsom træfiberisolering, vindfang og undertage. Skoven fungerer som et kulstoflager, og de byggematerialer, vi producerer, fortsætter med at lagre kulstof gennem hele deres levetid.

Hvad betyder det for mig, at produktet er PEFC-mærket?

Når noget er PEFC-mærket, ved man, at råvaren eller produktet kommer fra bæredygtigt forvaltede skove. Dette sikres gennem standarder for bæredygtigt skovbrug og sporing gennem værdikæden. Overholdelse af standarderne kontrolleres af uafhængige, tredjeparts certificeringsorganer.

 

Kilder: